Strona główna » Wsparcie dla uczniów

Wsparcie dla uczniów

Zakres działań pedagoga/psychologa szkolnego:

  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • organizacja zajęć profilaktycznych w szkole;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek: 12:30 -16:00
Środa : 8:00 -13:00
Czwartek : 12:30 -16:00

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 7:45 – 11:00
Wtorek 9:00 – 15:00
Środa 7:45 – 11:10
Czwartek 8:00 – 12:35
Piątek 8:00 – 12:35

       Godziny pracy pedagoga specjalnego:

           Poniedziałek 13:30- 15:00
           Wtorek 7:30 – 9:00, 12:30-14:00
           Środa 13:30 – 15:00
           Piątek 11:30 – 14:30

W trakcie nauki zdalnej udzielane jest wsparcie w formie on-line. W razie potrzeby możliwe jest też spotkanie konsultacyjne, czekamy na Ciebie. Żeby się umówić, prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny. 🙂

Skip to content