Strona główna » Wsparcie dla uczniów

Wsparcie dla uczniów

Zakres działań pedagoga/psychologa szkolnego:

  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • organizacja zajęć profilaktycznych w szkole;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Wtorek : 10:00-16:00
Piątek : 9:00-14:00

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8.00 – 14.00
Wrotek 8.00 – 12.00
Środa 10.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 11.00

 

W trakcie nauki zdalnej udzielane jest wsparcie w formie on-line. W razie potrzeby możliwe jest też spotkanie konsultacyjne, czekamy na Ciebie. Żeby się umówić, prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny. 🙂

Skip to content