Strona główna » Ubezpieczenie

Ubezpieczenie uczniów

POLISA UBEZPIECZENIOWA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
53-314 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 16

NR POLISY: 

  • LINK UMOŻLIWIAJĄCY ZAWARCIE UMOWY PRZEZ RODZICÓW 

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11245962/P&polNbr=385059

  • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

OWU_Signal_Iduna

Nowa Klasa 1 (1)

  • JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ:

ONLINE – signal-iduna.pl/zglos-szkode

lub

Zgłoś się do Agenta Ubezpieczeniowego, który obsługuje placówkę:

Centrum Ubezpieczeń Julita Kasperkiewicz
56-120 Brzeg Dolny, ul. Tęczowa 14
tel. 608 857 996, e-mail: jkasperkiewicz@wp.pl

 

 

 

Skip to content