Strona główna » Informacje praktyczne

Informacje praktyczne

Stypendia

Uczniowie Ossolińczyka mogą skorzystać, przy spełnieniu kryteriów zawartych w odpowiednich regulaminach, z następujących programów stypendialnych:

  • Stypendia socjalne dla uczniów wypłacane przez Gminę właściwą miejscu zamieszkania ucznia
  • Stypendium Burmistrza Brzegu Dolnego w kategoriach: naukowe, sportowe, artystyczne
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające wyniki w nauce
  • Stypendium Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe
  • Stypendium do uczniów klas z rozszerzoną chemią, w ramach projektu „Chemiczno – biologiczne partnerstwo edukacyjne” finansowane przez Grupę PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością

Ossolińczyk mieści się w budynku parterowym, przystosowanym dla osób z niepełnosprawnych ruchowo.

 

Lokalizacja i dojazd

Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego położone jest przy ul. Wilczej 10 w Brzegu Dolnym, tuż obok basenu.
Gmina Brzeg Dolny zapewnia bezpłatny transport uczniów pomiędzy stacją PKP w Brzegu Dolnym a szkołą.
Planowane jest sfinalizowanie umowy na uruchomienie dojazdów uczniów z Lubiąża.

 

Skip to content