Zdjęcie krzeseł
Strona główna » Ważne terminy

Ważne terminy – rekrutacja

Rekrutacja 2024/2025

16.05 – 17.06.2024 r. , do godz. 15:00 – złóż wniosek do Ossolińczyka

21.06 – 05.07.2024 r. , do godz. 15:00 – uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, możesz również wprowadzić zmiany we wniosku lub złożyć nowy.

15.07.2024 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16.07 – 22.07.2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

23.07.2023 r. – do godziny 12:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca! 

24.07 – 25.07.2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

01.08.2024 r. , do godz. 15:00 – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 02.08 do 8.08.2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

09.08.2024 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Masz pytania? Napisz do nas.

9 + 14 =

Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 10.
CEL PRZETWARZANIA: Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną z tego formularza.
MA PAN/PANI PRAWO DO: dostępu do treści danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skip to content