Zdjęcie krzeseł
Strona główna » Ważne terminy

Ważne terminy – rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

16.05 – 20.06.2022 r. – złóż wniosek do Ossolińczyka

24.06 – 13.07.2022 r. – uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, możesz również wprowadzić zmiany we wniosku lub złożyć nowy.

21.07.2022 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22.07 – 29.07.2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

01.08.2022 r. – do godziny 14:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca! 

02.08 – 04.08.2022 r. – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

16.08.2022 r. – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 17.08 do 22.08.2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

23.08.2022 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Masz pytania? Napisz do nas.

11 + 3 =

Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 10.
CEL PRZETWARZANIA: Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną z tego formularza.
MA PAN/PANI PRAWO DO: dostępu do treści danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skip to content