Zdjęcie krzeseł
Strona główna » Rekrutacja od A do Z

Rekrutacja od A do Z

 

Rekrutacja 2023/2024  – Ważne terminy.

15.05 – 19.06.2023 r. – złóż wniosek do Ossolińczyka

23.06 – 10.07.2023 r. do godz.15:00 – uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, możesz również wprowadzić zmiany we wniosku lub złożyć nowy.

18.07.2023 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19.07 – 28.07.2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

31.07.2023 r. – do godziny 12:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca! 

01.08 – 03.08.2023 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

9.08.2023 r. – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 10.08 do 17.08.2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

18.08.2023 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Regulamin rekrutacji 2023/2024 do Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Czytaj regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2023-2024

Wniosek o przyjęcie można pobrać tutaj.

 

Wybierz Ossolińczyka – szkołę tworzoną z pasją!

Ważna informacja: nie prowadzimy naboru elektronicznego, dlatego nie znajdziesz nas w rekrutacji prowadzonej przez powiat wołowski. Szkoła prowadzi rekrutację w formie papierowej, to znaczy kandydat dostarcza wypełniony wniosek do szkoły. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dot. rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku w terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 dla kandydatów
– do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia (…) .

https//www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-terminy-wlasciwy.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf

 

Zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/02/zarzadzenie-dko.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Masz pytania? Napisz do nas.

10 + 5 =

Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 10.
CEL PRZETWARZANIA: Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną z tego formularza.
MA PAN/PANI PRAWO DO: dostępu do treści danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skip to content