Zdjęcie krzeseł
Strona główna » Rekrutacja od A do Z

Rekrutacja od A do Z

Rekrutacja 2024/2025  – Ważne terminy.

16.05 – 17.06.2024 r. , do godz. 15:00 – złóż wniosek do Ossolińczyka

21.06 – 05.07.2024 r. , do godz. 15:00 – uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, możesz również wprowadzić zmiany we wniosku lub złożyć nowy.

15.07.2024 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16.07 – 22.07.2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

23.07.2024 r. – do godziny 12:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca! 

24.07 – 25.07.2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

01.08.2024 r. , do godz. 15:00 – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 02.08 do 8.08.2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

09.08.2024 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

Regulamin rekrutacji 2024/2025 do Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Czytaj regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2024-2025

Wniosek o przyjęcie można pobrać tutaj.

 

Wybierz Ossolińczyka – szkołę tworzoną z pasją!

Ważna informacja: nie prowadzimy naboru elektronicznego, dlatego nie znajdziesz nas w rekrutacji prowadzonej przez powiat wołowski. Szkoła prowadzi rekrutację w formie papierowej, to znaczy kandydat dostarcza wypełniony wniosek do szkoły. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dot. rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 roku w terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 dla kandydatów
– do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia (…) .

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/01/zarzadzeniedko-terminy2024-podpis.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/01/zalacznik-nr1.pdf

 

Zarządzenie nr 9/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2023/2024

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zarzadzenie-dko.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-1-2024.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-2-2024.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-3-2024.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-1a-2024.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-2a-2024.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-3a-2024.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-3b-2024.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-3c-2024.pdf

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Masz pytania? Napisz do nas.

1 + 8 =

Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 10.
CEL PRZETWARZANIA: Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną z tego formularza.
MA PAN/PANI PRAWO DO: dostępu do treści danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skip to content