Poniżej znajdziecie wykazy podręczników na nowy rok szkolny uzupełniony o wykaz podręczników dla klas pierwszych. Kserokopie wykazów znajdziecie również w szkole na tablicy obok pokoju nauczycielskiego i sekretariatu. Można wziąć sobie gotowy wydruk.

 

Skip to content