Dzisiaj wszystkie klasy 1 brały udział w spotkaniu w formie pogadanki oraz panelu dyskusyjnego z pracownikami

. Tematem spotkania była profilaktyka używania narkotyków w tym środków zastępczych oraz został poruszony temat bezpiecznych wakacji.

Skip to content