Ogromne gratulacje dla Ani Krawczuk z 3Ag za zajęcie I miejsca w konkursie matematycznym‼ Ania została laureatką międzypowiatowego przedmaturalnego matematycznego konkursu MATGURA w kategorii klas 3 na poziomie podstawowym 🙂

Skip to content