Wydarzenia – ostatnio zakończone

Erazmus + projekt „LET’S OPEN TO THE OTHERS”

Udział klasy 3a w projekcie międzynarodowym "Let's open to the others" realizowanym wspólnie z młodzieżą z Turcji, Mołdawii, Litwy i Rumunii. Wymiana młodzieży finansowana jest z funduszu programu ERASMUS+.

Skip to content